Beşkardeşler Grup olarak Üretim sektöründe1978 den beri kalite bilinci ile koşulsuz müşteri memnuniyetinin artık bir gereklilik olduğunu düşünmekteyiz. Bu güne kadar vermiş olduğumuz hizmetlerde kalite bilincini ilke edinerek, personel hizmet anlayışı ile ülkemizin örnek şirketlerinden biri olmayı hedeflemekteyiz.

 

VİZYONUMUZ
Sanayi ve üretim alanlarında, ileri teknolojiye dayalı özgün çözüm ve ürünlere sahip, alanında ulusal ve uluslararası lider sistem entegratörü firma olmak.

MİSYONUMUZ
İleri teknolojilere ulaşmak amacıyla yüksek performanslı, kaliteli, maliyet etkin ve güvenilir çözümler geliştirmek, teknolojik dönüşüme öncülük etmek.

 

DEĞERLERİMİZ

Rekabetçilik ve Verimlilik

Pazarın ve müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini yakından takip edip proaktif davranarak fırsatları başarıya dönüştürmek; kaynakların etkin ve verimli kullanıldığı, yüksek nitelikte personele sahip, çevreye duyarlı, kârlı bir şirket olmak. 

Yenilikçilik

Teknolojideki eğilimleri takip ederek özgün ve yeni teknolojiler geliştirmek, pazarın ihtiyaçları doğrultusunda sürekli öğrenme ve iyileştirme ile yenilikçilik prensiplerini esas almak, şirket faaliyetleri içinde bilim ve teknolojiyi rehber edinmek. 

Paydaş Memnuniyeti

Paydaşların faydasını göz önünde bulundurarak müşteri memnuniyeti sağlamak, çalışanlarda kurumsal bağlılık ve motivasyonu artırmak, tedarikçileri için güvenilir iş ortağı olmak, ulusal ve uluslararası önde gelen firmalar ile iş birliği yapmak. 

Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Etik Değerlere Bağlılık

Kurumsal yönetimin temeli olan “eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik, sorumluluk” ilkeleri, etik değerler ve sosyal sorumluluk bilinci çerçevesinde faaliyetleri yürütmek.

 

AMAÇLARIMIZ

Vizyon ve misyon tanımlarımız doğrultusunda stratejik amaçlarımız 4 ana başlık altında tanımlanmıştır:

Amaç 1: Ülkemizin sanayiye dayalı stratejik ihtiyaçlarının milli çözümler ile karşılanmasında öncü olmak ve azami katkı sağlamak.

Amaç 2: Stratejik iş ortağı olarak üretim yönetim süreçlerinde danışman bir firma olmak.

Amaç 3: Yurt içinde ve yurt dışında hedeflenen bölgelerde imalat konusunda önde gelen firma ve sistem entegratörü olmak.

Amaç 4: Yenilikçi, verimli ve rekabet gücü yüksek bir firma olmak.