Soba ile ısıtma, münferit ısıtma sisteminin en yaygın ve bilinen örneğidir. Sobaları katı yakıt, sıvı yakıt, gaz yakıt ve elektrikli ısıtma araçları olarak 4 gruba ayırmak mümkündür. Bunlardan katı yakıtlı sobalar diğer yakıtlara göre nispeten ucuz ve Türkiye şartlarında temini daha kolay olan katı yakıtlar nedeniyle miktarsal olarak rakipsiz durumdadır. Katı yakıt sobaları en basit tarifleriyle çeşitli katı yakıtları bünyesinde  yakmak suretiyle açığa çıkan ısı enerjisinin büyük bölümüyle bulunduğu mahal havasını ısıtan cihazlardır. Yanma sonunda meydana gelen ısı enerjisinin büyük bölümü sobanın ısıtma yüzeyi denilen ve mahal havası ile çevrelenmiş durumda bulunan soba cidarlarını ısıtır. Böylece ısıtılmış olan soba cidarlarıyla temas eden mahal havası, kısmen ışınım (radyasyon), kısmen de taşınım (konveksiyon) yoluyla cidarlardan ısı almak suretiyle mahali, yani odayı ısıtır. Katı yakıtlı sobalarda TSE'nin TS. 4900 sayılı standardı halihazırda geçerlidi

Beşkardeşler Grup olarak Soba Üretim sektöründe kalite bilinci ile koşulsuz müşteri memnuniyetinin artık bir gereklilik olduğunu düşünmekteyiz.Bu güne kadar vermiş olduğumuz hizmetlerde kalite bilincini ilke edinerek, personel hizmet anlayışı ile ülkemizin örnek şirketlerinden biri olmayı hedeflemekteyiz. .

www.kuzinem.com

Beşkardeşler Grup Markasıdır